Prestižní mezinárodní studium organizované společně s univerzitami v České republice, Číně a v Polsku, v němž společně studují posluchači všech tří výše uvedených zemí, završené získáním celosvětově uznávaného MBA diplomu evropského typu z Anglie.  Jedná se o program s dlouholetou tradicí, kdy letos bude zahajován již XX. běh, tentokrát ale i s účastí Číny a s podporou společnosti ZKL Group.

Další prestižní manažerské studium MBA na Fakultě podnikatelské - po ročním přerušení bude další, již jedenáctý běh zahájen v únoru 2015.

Studium US - MBA - Master of Business Administration je na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně realizováno již od roku 1993 a stalo se studiem tradičním s vysokou nabídkou jeho kvality.

US - MBA

Nejbližší termín zahájení 6. 2. 2015

Přihlášky přijímáme průběžně
do počtu 15 posluchačů.

Ostatní spolupráce

MEZINÁRODNÍ A MBA STUDIUM PRO VRCHOLOVÉ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY
A PODNIKATELE

Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Čím více poznatků si osvojíme,
tím víc si uvědomíme, co ještě neznáme. Neznámý autor
FBM

Třicátý druhý ročník (XX. běh) mezinárodního manažerského a MBA studia ČR – Čína - Polsko

Fakulta podnikatelská VUT v Brně
Kolejní 2906/4, 612 00 Brno
IČO : 00216305; DIČ : CZ00216305

Program studia
2015 - 2016 - 2017

Unikátní forma studia na Fakultě podnikatelské VUT v Brně

 • mezinárodní a MBA studium na prestižní české univerzitě VUT v Brně
 • mezinárodní studijní program v prvém roce a dokončení MBA studia v roce druhém
 • společné studium s posluchači z ČR, Číny a Polska
 • významné přispění k dalšímu rozvoji obchodních a kooperačních vztahů s podniky a jejich vrcholovými řídícími pracovníky z výše uvedených zemí
 • práce ve vybraných prosperujících firmách
 • možnost pětidenních studijních pobytů v Číně
 • získání dalších kontaktů s top manažery z uvedených tří zemí

Absolventi tohoto programu získávají certifikát o ukončení mezinárodního studijního  programu z VUT Brno a po druhém roce studia diplom MBA z univerzity z Anglie.

V průběhu celého dvouletého studia se ze stanovených modulů zpracovávají a obhajují zadané assignmenty Prvý rok studia se ukončuje zpracováním a obhajobou závěrečné práce a  na závěr druhého roku se pak zpracovává práce disertační.

Cíl mezinárodního a MBA studia

 • získání aktuálních vědomostí a dovedností zejména z oblasti managementu, marketingu, podnikových financí, konkurenceschopnosti, řešení krizových situací, atp.
 • přednášející jsou špičkoví manažeři z praxe a profesoři univerzit z ČR, Číny a Polska
 • celé studium probíhá v jazycích vlastních zemí s tlumočením společných soustředění
 • víkendové studium s možností krátkodobých studijních pobytů v Číně
 • plné studijní zázemí (knihovny, e-podpora, studijní materiály, WI-FI síť, ubytování, stravování, atp.
 • vytváření předpokladů nejen pro výměnu podnikových a firemních zkušeností a jejich konfrontaci, ale zejména pro navázání obchodních, kooperačních a osobních kontaktů a vztahů

Studium je určeno
vrcholovým řídícím pracovníkům podniků a firem, podnikatelům a těm,
kteří se na tyto pozice připravují

0